संजय गांधी निराधार योजना.

      श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन योजना.

      इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृध्‍दापकाळ योजना.

      इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा योजना.

      इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय अपंग योजना.