मराठी | Login

akola

logo

Guardian Minister

 

   
    मा.ना.डॉ. रणजित विठ्ठलराव पाटील
राज्य मंत्री ,गृह (शहरे ),सामान्य प्रशासन ,नगरविकास ,बंदरे,विधी व न्याय ,सांसदीय कार्य ,माजी सैनिकांचे कलयाण , कौशल्य विकास आणि उद्योजकता तथा पालकमंत्री ,अकोला जिल्हा